Jag hade några papper som skulle skickas med cirkulationsposten till sjukhuset och gick därför från bussen till Regionens hus. Jag fick ett cirkulationskuvert, skrev adressen och sedan … stoppade tjejen i receptionen postturen så mitt kuvert kom med. Perfekt tajming så här en fredag!