Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Cirkulera mera

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, October 25, 2019 23:57:54

Jag hade några papper som skulle skickas med cirkulationsposten till sjukhuset och gick därför från bussen till Regionens hus. Jag fick ett cirkulationskuvert, skrev adressen och sedan … stoppade tjejen i receptionen postturen så mitt kuvert kom med. Perfekt tajming så här en fredag!Pilottestare eller testpiloter

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, October 25, 2019 23:55:11

De granskningsmallar vi haft för att granska vetenskapliga artiklar i sjuksköterskeutbildningen har rönt en hel del kritik. Nu har de omarbetats och prövas i skarpt läge den här terminen. Vilka är då bättre testpiloter än sjuksköterskestudenter som tills nu i utbildningen använt våra gamla mallar?

Idag var första gången jag träffade studenter som använt de nya mallarna och de verkade inte ledsna över bytet, “mycket bättre/enklare” var deras omdöme. Det känns ju bra att vi har genomfört en förändring som är en förbättring och inte en “verschlimmbessern”. Det är ju annars ett ganska vanligt resultat.