Jag har blivit tillfrågad om att göra en review av en artikel som skickats in till Läkartidningen. Manuset rörde ett ämne inom mitt område så jag tackade ja. Det kan antas att minst någon av författarna är läkare för en artikel som skickas till den här tidskriften. Det är ju inte jag så här fanns ett visst orosmoment för min del. Efter att ha läst manuset är jag glad som sjuksköterska att jag fick möjlighet att reviewa den.

Manuset hade som en av sina underrubriker en rubrik där omvårdnad ingick som en del. Själva texten innehöll dock inte någon som helst omvårdnad. Mitt perspektiv som sjuksköterska kom alltså väldigt väl till pass. Jag hoppas mina kommentarer bidrar till att lyfta in den omvårdnad som saknas.