Idag har det varit regional Riksstrokedag i Göteborg. Data från registret har gåtts igenom för varje sjukhus i regionen och jämfölrts dels med varandra och dels med regionen och med landet som helhet.

Det som står tydligt är att de förhållanden som råder lokalt för respektive strokeenhet till stor del styr vårdens kvalitet. Enheter som inte kunnat ha sina vårdplatser öppna och som därför inte kunnat ta hand om alla patienter med stroke i sjukhusets upptagningsområde når inte samma resultat som övriga sjukhus. När patienter inte läggs in på strokeenhet som första vårdenhet så missas många saker, som är viktiga delar av strokevården som att följa NIHSS, göra svalgbedömning osv. Tänk om politikerna hade varit med här och sett de tydliga konsekvenser som beslut lokalt får för vårdens kvalitet.