Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Regional Riksstrokedag

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, October 23, 2019 21:18:00

Idag har det varit regional Riksstrokedag i Göteborg. Data från registret har gåtts igenom för varje sjukhus i regionen och jämfölrts dels med varandra och dels med regionen och med landet som helhet.

Det som står tydligt är att de förhållanden som råder lokalt för respektive strokeenhet till stor del styr vårdens kvalitet. Enheter som inte kunnat ha sina vårdplatser öppna och som därför inte kunnat ta hand om alla patienter med stroke i sjukhusets upptagningsområde når inte samma resultat som övriga sjukhus. När patienter inte läggs in på strokeenhet som första vårdenhet så missas många saker, som är viktiga delar av strokevården som att följa NIHSS, göra svalgbedömning osv. Tänk om politikerna hade varit med här och sett de tydliga konsekvenser som beslut lokalt får för vårdens kvalitet.Review av artikel för Läkartidningen

Forskning Posted on Wed, October 23, 2019 21:09:25

Jag har blivit tillfrågad om att göra en review av en artikel som skickats in till Läkartidningen. Manuset rörde ett ämne inom mitt område så jag tackade ja. Det kan antas att minst någon av författarna är läkare för en artikel som skickas till den här tidskriften. Det är ju inte jag så här fanns ett visst orosmoment för min del. Efter att ha läst manuset är jag glad som sjuksköterska att jag fick möjlighet att reviewa den.

Manuset hade som en av sina underrubriker en rubrik där omvårdnad ingick som en del. Själva texten innehöll dock inte någon som helst omvårdnad. Mitt perspektiv som sjuksköterska kom alltså väldigt väl till pass. Jag hoppas mina kommentarer bidrar till att lyfta in den omvårdnad som saknas.