I torsdags hade jag min docentföreläsning. Fyrtiofem minuter för att sammanfatta all min genomförda och pågående forskning på och ett sätt som ska vara begripligt för en publik som kan bestå av en allmänhet. Det är en utmaning då man oftast pratat om sin forskning för andra forskare inom samma område som man själv. Det innebär inte bara att språket bör vara något av-akademiserat utan också att den egna forskningen kan behöva sättas in i ett sammanhang för att bli begripligt.

Jag hade lovat min släkt att de skulle förstå “typ allting” och det sätter såklart en del extra press att komma med utfästelser som detta. Fyrtiofem minuter går snabbt och det finns inte heller tid att gå in på detaljer om alla projekt utan det viktiga är att ge en översikt.