Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Fortsatt allvarligt läge

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 23:09:44

Den brist på sjukvårdsmateriel som rapporterades om i media under föregående vecka och som tvingat sjukhus i fem regioner och landsting att ställa in planerade operationer och till och med upp i stabsläge kvarstår. Företaget som tagit över leverans av upphandlat material har ingen riktig överblick över läget och vet inte när de kan leverera allt som saknas. Att situationen uppstått är ju en sak men en annan och allvarligare är kanske att de inte kan säga när det kan vara löst.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sagt att de ser mycket allvarligt på händelsen. De menar att regionernas beredskap för oväntade händelser är alldeles för låg och att verksamheten såklart måste fungera även vid leverantörsbyten. Att tillse detta ska vara en del av avtalet. De riktar också skarp kritik mot hälso- och sjukvården och menar att det måste finnas en plan om det oväntade händer. Att betrakta lager bara som en kostnad döms helt ut av MSB för en så samhällsviktig verksamhet som vården.

Bra att någon vågar ryta i lite och påpeka det olämpliga i att okritiskt ta efter tillverkningsindustrins tankar för denna typ av verksamhet. Ja och nu är det inte ens ett läge av kris. Inget har hänt. Vågar man ens fundera över vad som skulle hända om t.ex. Brexit gav en utifrån kommande svårighet att få leveranser av varor till Sverige för vårdens behov …Avslutning WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, October 21, 2019 22:56:55

Idag hade vi avslutning på vår pågående WebbSKU på min kliniska arbetsplats. Vi hade en givande eftermiddag med intressanta och engagerade diskussioner och nu har vi 8 personal med nyvunnen strokekompetens. Grattis alla duktiga medarbetare! Snart är såväl högskolepoäng, brosch och diplom era.

Brosch från STROKERiksförbundet


Blommogram till föreläsningen

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 21, 2019 00:09:11

Mina medförfattare i forskargruppen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola överraskade med att skicka blommogram till föreläsningssalen. Så omtänksamt av dem.Docentföreläsning

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, October 21, 2019 00:06:49

I torsdags hade jag min docentföreläsning. Fyrtiofem minuter för att sammanfatta all min genomförda och pågående forskning på och ett sätt som ska vara begripligt för en publik som kan bestå av en allmänhet. Det är en utmaning då man oftast pratat om sin forskning för andra forskare inom samma område som man själv. Det innebär inte bara att språket bör vara något av-akademiserat utan också att den egna forskningen kan behöva sättas in i ett sammanhang för att bli begripligt.

Jag hade lovat min släkt att de skulle förstå “typ allting” och det sätter såklart en del extra press att komma med utfästelser som detta. Fyrtiofem minuter går snabbt och det finns inte heller tid att gå in på detaljer om alla projekt utan det viktiga är att ge en översikt.