Vår artikel som alldeles nyss accepterades har redan handlagts av tidskriften, vi har tagit del av utkastet och gjort de justeringar som behövdes och nu finns den redan publicerad online. Från accepterad artikel till publicerad på mindre än två veckor. Snyggt jobbat Heliyon!