Idag har jag fått hjälp av en kritisk vän med att gå igenom den föreläsning jag ska hålla för att erhålla min docentur, om jag bedöms ha hållit en bra föreläsning då alltså.

Det är guld värt att ha en sådan vän. Jag har arbetat med föreläsningen under flera dagar men insåg rätt så omgående att det fanns utrymme för förbättringar. Att ha fått hjälp att se en sak gjorde att jag själv såg saker som måste justeras för att bli begripliga. Det är inte helt lätt att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt utan att det blir trivialt. Nu har jag fått lite hjälp på traven och är redo för en ny revidering av föreläsningen.