I kvällstidningar idag rasar människor över en i politiker i Motalas uttalanden om att de äldre kan ha filtar om de fryser. detta med anledning av att värmen ska sänkas från 23 till 20 grader på kommunala äldreboende i ett försök att hålla budgeten. De äldre ska inte heller serveras varm mat på kvällen av samma orsak.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/JoMRl4/kommunalradet-de-aldre-kan-ha-filtar

Den storm som hans uttalande mötts av kanske förvånade honom men inte mig. Vad är det för människosyn han ger uttryck för genom att uttala sig på det viset?!

Att spara pengar genom att ha kallt och inte servera mat kan nog dessutom visa sig kostsamt i längden då en god nutrition för äldre är a och o för att upprätthålla hälsa. Att ett mål varm mat på kvällen hör hemma i detta bör inte vara svårt att förstå. Den sämre hälsan kommer kosta pengar och snabbt kunna äta upp den besparing sänkt värme och indragen lagad mat på kvällen gör.

Varför inte sänka värmen i kommunhuset och andra liknade kommunala inrättningar istället. Där ser jag inte problem med att politiker och tjänstemän måste bylta på sig.