I min mail låg det nu ikväll en förfrågan från en läkarstudent om jag ville vara hennes handledare för ett arbete hon ska skriva i termin 8. Arbetet handlar om samarbete/teamarbete vid akuta händelser.

Detta låter väldigt intressant och jag har bett henne skicka sin projektplan så får vi ta diskussionen vidare när jag fått och läst den.

Det är en läkare jag arbetet med som rekommenderat mig som handledare för henne och det är ju såklart roligt att en läkare rekommenderar en sjuksköterska som handledare för en läkarstudent. Det beror säkert i delar på att den planerade metoden är kvalitativ och det är ju mitt område, men jag är i alla fall tacksam och glad för detta.