Idag har en medförfattare och jag arbetat med vårt manus på Regionens Hus i Skövde. Jag upptäckte att man anger att man anänvder färgkoder för att markera olika områden i ABV-verksamheten. Så här ser kodnyckeln ut:

Här är sedan märkningen för en av lokalerna:

Fullständigt … ologiskt! Är det en färgblind som ordnat med skyltarna kanske?