Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Förfrågan om att vara handledare

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 18, 2019 21:37:28

I min mail låg det nu ikväll en förfrågan från en läkarstudent om jag ville vara hennes handledare för ett arbete hon ska skriva i termin 8. Arbetet handlar om samarbete/teamarbete vid akuta händelser.

Detta låter väldigt intressant och jag har bett henne skicka sin projektplan så får vi ta diskussionen vidare när jag fått och läst den.

Det är en läkare jag arbetet med som rekommenderat mig som handledare för henne och det är ju såklart roligt att en läkare rekommenderar en sjuksköterska som handledare för en läkarstudent. Det beror säkert i delar på att den planerade metoden är kvalitativ och det är ju mitt område, men jag är i alla fall tacksam och glad för detta.Färgkodning med bristande logik

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 18, 2019 21:33:02

Idag har en medförfattare och jag arbetat med vårt manus på Regionens Hus i Skövde. Jag upptäckte att man anger att man anänvder färgkoder för att markera olika områden i ABV-verksamheten. Så här ser kodnyckeln ut:

Här är sedan märkningen för en av lokalerna:

Fullständigt … ologiskt! Är det en färgblind som ordnat med skyltarna kanske?