Idag är det stroketeamdag i Stockholm, på Nya Karolinska. Salen vi är i rymmer 350 personer och den är helt full. Det är verkligen roligt att så många kommit till denna första mellanliggande dag om stroke, Förut har det varit en stroketeamkongress vartannat år men det upplevdes som lite för långt mellan, därav denna nya dag.

Här är Per Wester när han öppnar dagen i egenskap av arrrangör.