Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

StrokeSverige främjar fysisk aktivitet

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Thu, September 12, 2019 11:06:40

Vi har just haft “paus-dans” på den nationella Stroketeamdagen. I salen finns 350 personer som samtidigt dansar tillsammans. Kul initiativ och viktigt att lyfta vikten av fysisk aktivitet!Stroketeamdagen 2019

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, September 12, 2019 10:31:29

Idag är det stroketeamdag i Stockholm, på Nya Karolinska. Salen vi är i rymmer 350 personer och den är helt full. Det är verkligen roligt att så många kommit till denna första mellanliggande dag om stroke, Förut har det varit en stroketeamkongress vartannat år men det upplevdes som lite för långt mellan, därav denna nya dag.

Här är Per Wester när han öppnar dagen i egenskap av arrrangör.