På det vårdvetenskapliga nätverkets möte idag tittade vi på några olika enheters prioriteringslistor för situationer av överbeläggning och överbelastat läge.

De var ganska olika utformade, trots att enheterna getts en mall att använda. De var också olika detaljerade och gav olika ledning för den som ska försöka få stöd i vad som kan prioriteras ner då tiden inte räcker till. det som såg sämst ut var kanske anpassningen till den verksamhet som prioriteringslistan gällde för. Några var så allmänna att de skulle kunna gälla för vilken verksamhet som helst. På ett sätt är det kanske bra men det ger ju ganska liten ledning för specifika verksamheter när de ser ut så.

Vad och om vi ska försöka få till någon åtgärd blev oklart.