Att det finns olika lärstilar för studenters lärande är en syn på faktorer som påverkar lärandet. En del studenter lär bäst genom att se, andra genom att höra och åter andra genom rörelse.

Jag har inte så ofta funderat över hur jag lär mig men inser att jag har svårt när någon bara visar mig hur jag ska göra, typ “Klicka här, välj här och sedan X”. Sådant behöver jag få göra själv för att jag ska hänga med.

Något som dock står helt klart för mig det är att jag har svårt att arbete med något som kräver min uppmärksamhet till musik. Jag försöker det ibland för jag tycker ju om musik men det fungerar inte. Jag har däremot inte behov av att det ska vara tyst när jag arbetar så länge jag bara helt kan tänka bort det där andra runt om mig.

Ska jag göra saker som inte kräver samma typ av intellektuella fokus, som att rensa ogräs, greja i köket eller så då har jag gärna musik på.