Idag har jag varit i nya Regionens hus och suttit med min forskning i Skaraborgsinstitutets nya lokal, som de för all del delar med två andra verksamheter.

ABV betyder i det här sammanhanget AktivitesBaseradVerksamhet. Detta innebär i den här tappningen att inge får ha ett eget rum eller ett eget skrivbord. Inte ens de som arbetar där varje dag 7-16. Alla får ta en plats som är ledig när de kommer och det kan alltså bli olika platser mest varje dag. Man har också utformat något som kallas funktionsarbetsplatser. Vad detta egentligen innebär och vem som har rätt att nyttja dessa ter sig väldigt oklart.

Utöver detta så råder också clean-desk, dvs alla skrivbord sa lämnas helt tomma vid dagens slut. Ingen får någonsin ha något kvar på skrivbordet.


Åh, så mycket arbete bara det skapar, att alltid vara tvungen att plocka ihop allting så det ryms i ett väldigt litet skåp som de som har sin fasta arbetsplats där har fått.

Det ska bli intressant att följa det här “experimentet” för det anser jag nog att hela bygget är, och nästan omöjligt att arbeta i. Den som lever får alltså se …