I frågeforumet på ReserachGate har ett av mina svar på en fråga om innehållsanalys fått fem rekommendationer.


Det känns roligt att mitt svar anses värdefullt av andra forskare smiley