I mitt arbete som lärare på en högskola känner jag mig dagligen stressad och pressad i mitt arbete Jag har alldeles för hög arbetsbelastning med för mycket att göra på för lite tid. Om man säger detta till personer i ledande positioner får man svar som lägger skulden för detta på en själv.

– Du måste planera bättre och – Du är för noga är sådana saker man får som svar på detta. Med mina kollegor diskuterar jag ofta den orimliga arbetsbördan och får med- och inkännande kommentarer från alla. Ingen känner att tiden räcker till, alla känner sig otillräckliga.

Just den strategi som jag använder, att arbeta på min ledighet finns med i en rapport om arbetsmiljön som SULF har gjort. De konstaterar att lärare och forskare i praktiken arbetar gratis.

Här kan du se en kort film om detta

och här kan du hitta och ladda ned rapporten i sin helhet