Vi har fått tillbaka en artikel vi har submittat med reject som beslut. Vi hade fått ganska fina kommentarer från reviewerna som tycktes tycka om artikeln. Nå, det spelar nu ingen roll när den fått avslag.

När vi satte oss för att se vad av reviewernas kommentarer som var användbart för oss och som vi ansåg värdefullt att justera så läste vi först artikeln i sin helhet. Det är alltid en bra idé att se på sitt material med nya ögon men det är sällan man har tid för det som forskare. Nu var det ju någon månad sedan vi läst den senast och vi slogs båda av …

– Vad har vi skrivit i vår metoddiskussion?! Vilken smörja! Så skönt att kunna få justera sånt som man verkligen inte tycker är bra. Nu har vi gjort alla våra revideringar och jag ska be min vän som är bra på engelska att läsa de text som är ny. Det är för lite för att skicka till språkgranskare tycker jag.