Under tisdagen var jag i Göteborg för möte med forskningsgruppen jag är med i där. Vi fick en rapport om var projektet står nu och en redogörelse för datainsamling och analys av de data som hittills samlats in. Studien har Grundad teori som metod så insamling och analys pågår parallellt.

Forskaren som samlar in data är doktorand och hon var i ett stadie av total förvirring om vart hon står nu, vad analysen visat hittills och vart hon är på väg i forskningen. Igenkänningen till den egna doktorandtiden var total. Det paradoxala i detta är att ingen riktigt kan ändra denna känsla hos henne förutom hon själv. Jag hoppas att mötet hjälpt henne att se saker på ett nytt sätt och visat på möjliga vägar framåt.

Det ska bli spännande att följa och vara en del av projektet. Jag är ju med på grund av min kunskap om sjukdomen stroke som är hennes fokus och det är såklart roligt att det är den egna expertisen som gjort att jag tillfrågats.