Min metodartikel om narrativ metod har ännu en gång citerats, nu för en kvalitativ studie inom området vårdvetenskap. Det kändes lite extra roligt att metoden använts i den kontext jag skrivit artikeln i.