Enligt Vårdförbundets nyligen publicerade lönestatistik har jag en lön som efter 20 års arbete som sjuksköterska samt efter att ha disputerat och fått ett lönetillägg på 2000:- per månad inte ens kommer upp till medellönen för sjuksköterskor.

Sedan undrar man i ledningen för Västar Götalandsregionen varför man har svårt att både rekrytera och behålla sjuksköterskor. Det gör inte jag!

Statistiken visar tydligt att den lägsta lönen finns hos sjuksköterskor som har regioner som arbetsgivare. Vem vill ha lägst lön, mest arbete på obekväm arbetstid och sämst arbetsförhållanden i övrigt när det finns andra alternativ?!

Här kan du ta del av delar av statistiken

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/se-var-lonestatistik-for-2018/