ResaearchGate hade också hittat en citering åt mig idag. Kul när teknik kan vara till nytta för en. Jag hade ju inte hittat hälften av dessa om jag skulle bevakat detta på egen hand, i alla fall inte så snart efter publiceringen av de citerande verken.

Den här citeringen gällde den första av våra fördjupande artiklar med gruppen från Ersta Sköndal Bräcke Högskola, om att säga sanningen eller undanhålla den. Det är en artikel jag tycker mycket om kanske för att den är mer fördjupande än mina artiklar för den.