Ännu en gång har jag fått meddelande från Google Scholar om att en av mina artiklar citerat mig. Det är min metodartikel om narrativ metod som citerats. Det var inte alls väntat när jag skrev den att den skulle bli så använd. Det är just nu min mest citerade artikel.

Det är lite extra roligt eftersom artikeln kom till av en slump. Planen var inte alls att skriva den men när vi satt med analysen av materialet för en annan artikel insåg vi att den här delen som handlade om metoden inte rymdes tillsammans med det empiriska resultatet. Jag kastade fram förslaget att dela på materialet i två delar och så gjorde vi det. Så bara var det nu inte, men nu är jag glad att vi fick det i hamn.