Researchgate meddelade idag att en av mina artiklar lästs inte mindre än 50 gånger!
Det känns väldigt roligt eftersom det är en artikel som är en syntes av alla delarbetena för min avhandling. Vi gjorde en sekundäranalys av data från alla delstudierna och kunde på så sätt visa vad kommunikation innebär vid bråd död, med stroke som exempel.