Jag går en online-kurs som Publons Academy har för reviewers. Syftet är att man ska bli en bättre reviewer och vem vill inte det?!

Gå kursen du också: https://publons.com/academy/enrol/?next=/academy/enrol/questions/