Under ESOC 2019 sista dag och sista session och som näst sista presentation vid en av 8 parallella sessioner höll jag min presentation om familjecentrerad vård. Jag hade gissat att det skulle vara 12 personer där medan en kollega gissat på minst 50.

Nu var det några fler på konferensen som helhet än jag trodde närmare bestämt 5601 personer och vid min session var det 25 personer närvarande inklusive oss fem som pratade och de två som var chair.

Det innebär att det var 0,3 % av det totala antalet deltagare som var på den sessionen.

Om man tänker sig att det var ca hälften av deltagarna som var kvar på konferensen och att dessa skulle varit jämnt fördelade mellan de pågående sessioner som var så hade jag ca 5 % av deltagarna som lyssnade på mig när jag pratade. Inte direkt lysande men 17 deltagare är ju mer än de 12 jag gissat på så jag är inte alltför missnöjd.

Mina fina kollegor var i alla fall där och tog kort så mitt framförande är förevigat.