Under helgen har vi fått mail om att vår artikel har bedömts av reviewerna och att editorn nu ska ta ställning till vilket besked vi kommer att få. Det här har jag bara varit med om en gång förut för alla de submissions jag gjort av artiklar.

Jag tycker det är lite fint att hålla en som forskare uppdaterad om vad som händer och nu vet vi ju då alltså att vi snart kan ha ett besked att vänta.