Mot bakgrund av att kvinnor med hälsosam livsstil, innefattande fysisk aktivite, bra kost, blodtryck under kontroll mm, hade en kraftigt minskad risk för stroke och att kvinnor generellt har en högre risk för misnkad fysisk inaktivitet gjorde att en av föreläsarna föreslog att man skulle förskriva broccoli samtidigt som man förskrev läkemedel mot höt blodtryck.