ESOC har i år mer än 5600 registrerade deltagre vilket är rekord. Antalet deltagare har mer än fördubblats sedan konferenserna startade 2015 vilket måste ses som ett gott betyg till dem.

I år hade man fått in mer än 2300 abstact och det var också rekord.

Alla deltagares namn var “som vanligt” förtecknade land för land och raden med dessa anslag är nu väldigt lång.

Av någon anledning hade dock både Björn och Max namn missats och återfanns på ett litet A4 sist av länderna som för övrigt står i bokstavsorning. Mitt namn fanns däremot där det skulle.