Är det jag ser i form av förvirring efter akut stroke tecken på deklirium eller demens? Intressant fråga och svaret gavs vid den första sessionen vid ESOC idag.

Dr Terry Quinn berättade att delirium efter stroke är ca 25-30 % vilket ter sig som en hög siffra. Det innebär dessutom att vi missar detta hos många och att de därför inte får den vård de skulle behöva. Ökad uppmärksamhet behövs!

Kul att höra detta, särskilt mot bakgrund av att vi hade en föreläsningsserie om delirirum i höstas. Vår chef berättade nyss att hon hör att personalen i vardagen berör delirium hos patienterna och pratar om det på ett sätt som gör att man förstår attd et finns en medventenhet om detta som inte funnits tidigare. Det känns roligt då det innebär att patienterna därmed har en chans att få den vård de har behov av.