Idag publicerades vår artikel online i tidskriften Nursing Ethics. Den har tagit tid på sig från accepterad till publicerad men nu känns det bra såklart!

Här kan man läsa hitta artikeln med abstractet https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0969733019845128