Igår fick vi mail om vårt submittade manus. Editorn tyckte inte att de valda sökorden täckte in manusets innehåll. Detta är isig märkligt då vårt manus heter Dignity at stake och vi har t.ex. Dignity in care som sökord. Det andra märkliga med detta är att man ju får en lista med sökord att välja från och då kanske sökorden inte alltid är de mest lämpade eller de man skulle valt om man fått välja fritt.

Det mest märkliga är ändå att vi fick frågan om vi kunde byta nummer på två av referenserna nummer 41 skulle bli 46 och tvärtom och alla referenser därefter skulle numreras om. Jag vet inte alls hur man tänkte här för då blir ju hänvisningen alldeles fel liksom numreringen. Referenserna ska komma i nummerordning som de används i manuset men om vi gör så här kommer det inte bli följden. Och varför resterande referenser skulle numreras om har jag ingen aning. De blir ju inte berörda av bytet.

Mycket intressant och jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har mailat och frågat vad anledningen till bytet av nummer för referenserna är då vi inte förstår detta. Vi får se vad svaret blir.