Igår gjorde jag en film om hur de granskningsmallar som studenterna ska använda för att granska artiklarna som ska ingå i deras examensarbete ska användas. Jag började med den om granskning av artiklar med kvalitativ metod. Kvar att göra är filmen om granskning av kvantitativ metod.