Jag försöker göra en ansökan enligt Högskolan Västs riktlinjer. I den står att följande ska bifogas:

Punkt 6 Intyg rörande undervisningens omfattning,
karaktär och kvalitet

Undervisningens omfattning verkar för mig som något som ska kvantifieras och vem som ska ordna med intyget framgår inte heller. Efter att ha frågat runt lite får jag följande svar omkring detta:

Antal undervisningstimmar
är inte helt viktigt. Med omfattning menas vilka
nivåer man undervisat på, vilka kurser, fokus i kurserna, och dylikt, undervisningsbredden snarare än kvantitet i timmar.

Jaha, så varför skriver man då inte det istället undrar jag?