Nästa vecka ska jag hålla en workshop om EndNote på vår institution. Det är den första träffen av två och vi ska börja med lite basala grejer har jag tänkt. Ofta när biblioteken håller i utbildningar om EndNote får man lära sig att importera referenser från olika databaser och andra källor men som forskare behöver jag göra så mycket mer än det.

Sånt som är bra för den som använder EndNote får man sällan med sig från ett sådant tillfälle. Just sånt har jag tänkt att fokusera på för att man så effektivt som möjligt ska kunna arbeta med programmet. Det är oftast först när man använder det som man inser att det är något man inte förstår eller gjort fel, som när tidskriftens namn inte skrivs ut i fulltext utan förkortas trots att hela namnet ska anges, när samma författares namn inte skrivs på samma sätt i två olika referenser eller när organisationers namn inte skrivs ut fullt utan förkortas på kryptiska vis.

Allt detta och mer ska jag ta upp och till min hjälp att illustrerar detta har jag skapat en text med referenser, utan en sådan är det svårt att se vad man pratar om. Det blir lite abstrakt om man inte får se exempel.