Idag berättade ResearchGate för mig att min artikel baserad på min magisteruppsats har lästs 50 gånger!

Den här artikeln är lite speciell för mig då den just är från min magisteruppsats så jag blir såklart väldigt glad att den läses.

Vill du också läsa den? Här är referensen i sin helhet:

Rejnö, Å., Danielson, E., & von Post, I. (2013). The unexpected force of acute stroke leading to patients’ sudden death as described by nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(1), 123-130. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01011.x