I den lokala tidningen har man kunnat läsa om sjuksköterskeutbildningen på Högskolan i Skövde som drabbats av något som ter sig synnerligen bekymmersamt.

De har haft en examination i läkemedelsräkning som bara 10 % av studenterna klarat. Den här examinationen kräver 100 % rätta svar för att man ska kunna bli godkänd, vilket är rimligt då felräkningar kan få fatala konsekvenser, patienter kan ju t.ex. dö till följd av felaktiga doser av läkemedel. Eftersom det krävs att alla kurser är fullgjorda för att studenterna ska kunna gå ut på praktik kommer alltså resterande studenter, vilka nu är ca 20 stycken inte att kunna fullfölja sin utbildning just nu utan vara tvungna att göra avbrott till september.

Hur kunde då detta hända. Ja det ter sig lite oklart när man läser tidningens reportage men det verkar som om uppgifterna i examinationen gjorts av någon som inte är sjuksköterska och som gjort räkneexempel som i och för sig är korrekta men där de framräknade svaren inte är rimliga. Sådant som är orimligt kan t.ex. vara att man räknar fram att en patient ska ha en och en halv flaska med hostmedicin, vilket rent matematiskt kanske är korrekt men knappast rimligt sett från läkemedlets rekommenderade doser och alltså inte heller är rimligt sett från sjuksköterskans perspektiv.

En del i läkemedelsberäkning är att kunna bedöma om det svar man räknar fram är rimligt, och det inskärper vi i studenterna. Det är inte rimligt att dosen man räknar fram att patienten ska ha gör att man måste använda 12 sprutor för att ge den t.ex. Om studenterna skulle räkna fram det svaret vill vi att de ska tänka – nej men stopp nu, här verkar det tokigt så de inte ger detta. Här går alltså denna inskärpta regel stick i stäv med de matematiska exemplen och då har studenterna lärt sig att räkna om. Jag kan inte säga att det är detta som har hänt men det verkar vara något åt det hållet när man läser i tidningen.

Läs själv får du se vad du tror

Om det är så här det gått till borde högskolan göra om och göra rätt.