Jag fick just mail från editorn i den indiska tidskriften. De hittar inte en av korrigeringarna i manuset. Det innebär ju att de arbetar med det och det känns hoppfullt.

Jag förstår det eftersom det blivit fel i min lista över korrigeringar som behövde göras men detta beror på att de gjorde fel från början. Så här var det:

Vi hade anonymiserat en referens till vårt eget arbete i vår submission, samtidigt förekom samma referens på ett annat ställe i manuset men då så det inte gick att härleda referensen till oss.

När vi skulle ge detaljerna för den anonymiserade referensen så la de in det som en ny referens och sedan insåg de att – Hallå där! Ni har två lika referenser i manuset.

Vi bad dem då att ta bort den av dem skapade dubblettreferensen och ersätta citeringarna till den med numret för referensens första förekomst. Här gick det fel igen och de tog bara helt raskt bort citeringen i texten som hörde till den dubblett de felaktigt skapat.

Jag hade nu bett dem att ersätta den felaktiga citeringen med den korrekta men de hade ju helt tagit bort siffran och parentesen så det fanns inget att ersätta. Det här var mitt fel, men hade de inte gjort tre fel innan dess så hade detta aldrig hänt.

Nåja, de verkar ju i alla fall arbete med manuset så nu kanske det är på gång …