Hur ser en arbetsplats ut när kollegor inte kan säga det de tycker direkt till en person eller vid ett möte utan istället vänder sig till chefen? Vad är det som gör att man väljer att prata om istället för med?

Det är i alla fall inte en sådan arbetsplats jag vill ha.