Jag har fått en förfrågan via mail om att ingå i en forskargrupp som ska starta ett projekt om stroke där personers egna upplevelser ska studeras och där också olika registerdata ska användas.

Kul att bli tillfrågad och ett projekt som ligger mitt i mitt intresse. Det var just den aspekten som inte rymdes i mitt avhandlingsarbete.

Att dessutom en av mina gamla doktorandkollegor också ingår i projektet är en bonus. I januari ska vi träffas för att diskutera projektet närmare. Det ser jag fram mot.