Jag tycker att språk är intressant och lyssnar ofta på programmet Språket i P1. Ibland undrar jag varför vi inte har lika intresseväckande etiketter på företeelser inom vårdvetenskap som de har i ämnet svenska språket.

Både horungar – en typografisk term för en ensam rad längst upp på en sida som hör till föregående sidas stycke och falska vänner – beteckningen på ord som används i olika språk men med helt olika betydelser, kommer från ämnet svenska språket.

Eller vi kanske har det fast jag bara inte tänkt på det. Kommer du på något sådant uttryck så kan du väl lämna en kommentar nedan.