Inspirerad av min kollega Toves forskning avseende läsbarhet i texter som riktar sig till patienter som inbjuds att vara med i kliniska prövningar ville jag prova vilken läsbarhet min egen text som jag tänkt skicka till tidningen STROKE-kontakt hade. Det är en text jag ansträngt mig för att hålla så enkel som möjligt så det kändes roligt att se vad jag lyckats med.

Det finns LIX-räknare på nätet man kan använda, till exempel den här som du hittar med denna länk.

Man kan räkna ut ett LIX manuellt också om man vill det. Då räknar man antal ord, meningar och antal långa ord dvs ord med över 6 bokstäver och sätter in dem i en matematisk formel som räknar ut läsbarheten i texten.

Den första analysen, när jag analyserade med funktionen “Analysera dokument” och man fick ladda upp en fil som analyserades visade att texten hade ett LIX på 76 vilket klassades som mycket svår, byråkratsvenska.

Jag blev väldigt förvånad eftersom jag verkligen ansträngt mig att skriva enkelt. Var min känsla för textens svårighetsgrad verkligen så skev?

Jag valde då att istället klistra in den text jag ville skulle analyseras rätt in i analysboxen och då visade analysen istället 44 vilket klassas som medelsvår, normal tidningstext.

Jag var inte riktigt nöjd med resultatet och har nu ägnat någon timma åt att revidera texten och nu får den ett LIX på 39 vilket klassas som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar.