Idag hade blodgivningsorganisationen på besök på UNAM i OShakati. Studenterna hade redan innan detta uppmanats att lämna blod via uppsatta anslag på campus. De höll till i deras aula och hade skyltar utanför för att locka dit studenterna. Budskapet var tydkigt, deu räddar liv genom att ge blod.

Jag pratade med en kvinna som arbetade för organistaionen NAMBTS som är de som sköter om att samla in blod i Namibia. De är en NGO – en icke vinstdrivande organisation som är fristående från statsmakten. Hon berättade att det dels går att lämna blod på sjukhuset men att man också kan välja att lämna blod vid deras uppsökande verksamhet. På sjukhuset i Oshakati kan man lämna blod varje torsdag. De besöker ställen som universitet och företag och har också det som jag uppfattade som vår blodbuss.

Det här är det de hade satt upp idag. Till höger förvarade de det donerade blodet tillsamman med de blodprov som tagits tillsammans med varje enhet donerat blod.

Hon berättade vidare att i Namibia kan alla lämna blod var 56 dag oavsett kön. Det var ungefär samma regler för att lämna blod i övrigt som vi har. Har någon för lågt järn skickas de hem eller till en läkare för att få järnmedicin. De som donerat blod får heller inte järn med sig att ta efter att de donerat blod, trots de täta intervaller de har.

De som donerar blod får några kex och något att dricka och efter tv, fem och tio donerade gånger får de små presenter som nyckelringar osv, ungefär som i Sverige det också.

Det här var den utrustning de hade med sig för de som skulle donera blod, och proceduren för detta angavs till ca 30 minuter allt som allt. De lämnar 450 ml blod per gång vilket är som i Sverige även det.