På de två Namibiska sjukhus vi varit på har de haft samma system för att dela upp patienterna. Det sitter ett anslag på dörren till respektive sal som säger vilka diagnoser som de som ligger där inne har.

Vårdas du här inne? Jaha, du är dement.