Här i Oskikuku har religionen stort genomslag i vården. Det står på ambulanserna att de är katolska och på anslag på väggarna såg vi att det stod att de ger vård i Guds namn.