På sjukhuset i Oshikuku råkade vi uppmäksammaarkivet för dödsorsaker. Det var inhyst i en bokhylla i styrelserummet på administrationen. Min kollega Christina poserar för att jag ska kunna ta ett kort utan att det verkar konstigt.