På eftermiddagen idag hade vi workshop med lärarna vid universitetet i Oshakati om case methodology. Först hade vi en kortare föreläsning om case, var det kommer från och hur det har använts, hur vi implementerat det i vår undervisning opå Högskolan Väst och hur ett case är uppbyggt.

Därefter fick lärarna tillsammans i grupper skapa egna case. Det blev två grupper av de 13 lärare av institutionens 17 som var där. Det var lite skillnad mellan grupperna. Den som min kollega Christina tog sig an var lite mer med på noterna än den som jag arbetade med. I den gruppen var de mer skeptiska och oense om vad som skulle göras och varför.

De fick i alla fall ihop var sin början på case som de läste upp för varandra vid worskhopens avslutning. Vi förstod då att flera av de lärare som varit i den gruppen jag hade hand om ansåg att de redan använde case och inte såg nyttan med det vi just gjort. Med lite frågort kom det fram att de använde riktiga patienter när studenterna var ute på sina kliniska studier och att studenterna fick använde dem för olika uppgifter osv.

Vi försökte förklara att vi inte vill att de ska sluta med det utan att detta är ett komplement till detta som används för studenterna när de är inne för sina teoretiska studier och där flera grupper med studneter får jobba med samma case och sedan beskriva för varandra vad de kommit fram till och också argumentera för varför de kommit fram till just detta och att det är extra intressant om studenterna inte ser samma saker i casen.

Kanske skulle det vara bra om man nästa gång vi åker ner till Namibia kunde fortsätta med implementerandet av detta genom att faktiskt ha ett case-seminarium med studenterna här och med så många lärare som möjligt med i detta.